فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی شتابدهنده فینووا برگزار میکند:


گپ و گفت دانش افزایی با موضوع:

مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتوررسمی

زمان: چهار شنبه ۲۷ شهریور ۹۸

مکان: چهارراه ولیعصر برج فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر فینووا