فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی مرکز کارافرینی دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند:


گپ_و_گفت دانش افزایی با موضوع:

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

با حضور رامان فدایی مدیرعامل موسسه مشاوره مالی و مالیاتی فردان

زمان: سه شنبه ۲۶ شهریور ۹۸

مکان: خیابان کارگر شمالی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه طبقه همکف