طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد،محمد قاسم پناهی به سرپرستی سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمد قاسم پناهی(قائم مقام سازمان امور مالیاتی) را به عنوان سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد.

 
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در متن حکمی که از سوی دکتر فرهاد دژپسند صادر شد، آمده است: نظر به تعهد و توانمندی های ارزنده جنابعالی، با حفظ سمت، سرپرستی سازمان امور مالیاتی کشور به جنابعالی محول می گردد.
امید است با اتکا به خداوند متعال و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در انجام ماموریت ها و وظایف محوله موفق و موید باشید.
گفتنی است، معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان، معاون فنی و حقوقی سازمان، معاون مالیات برارزش افزوده، قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور و دستیار ویژه رئیس کل سازمان از جمله سوابق اجرایی پناهی می باشد.
منبع خبر : سایت سازمان امور مالیاتی کشور