به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۶ تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ تمدید شد.

متن بخشنامه بدین شرح می باشد :

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۶ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۳۹۶ را تا پایان روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکرفراهم نمایند.

 

منبع خبر : سازمان امور مالیاتی کشور