فیلدهای جستجو

۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۷۵ ، ۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۲۸

هر روز هفته از ساعت ۹ تا ۲۰ پاسخگوی شما هستیم

نحوه ثبت اطلاعات پیمانکار در معاملات فصلی
نحوه ثبت صادرات در معاملات فصلی
نحوه ثبت اطلاعات کارفرما در معاملات فصلی (پیمانکاری)
ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶
ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک
ابلاغ صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ مبنی بر ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
انطباق حکم موضوع بند ز تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها
معافیت بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از شعبه ای یا چند شعبه ای
ارسال دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در لزوم عدم ارتباط هزینه های قابل قبول با وصول مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م
تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
اصلاح بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفا با واریز به حساب مودی
ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ درخصوص عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی
نحوه ثبت فروش در معاملات فصلی
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۷ موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
در خصوص صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری
نحوه ثبت اجاره در معاملات فصلی
ارسال احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان
ارسال تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت ۵۳۲۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیأت محترم وزیران درخصوص تسری حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران به واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرداد استخراج و فروش منعقد شده باشد
ابلاغ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
نحوه ثبت خرید در معاملات فصلی
ابلاغ صورتجلسه شماره ۴۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۷