فیلدهای جستجو

۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۷۵ ، ۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۲۸

هر روز هفته از ساعت ۹ تا ۲۰ پاسخگوی شما هستیم

درخصوص ابلاغ اوراق مالیاتی در روزنامه کثیرالانتشار
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ درخصوص تکالیف شعب شرکتهای خارجی
پذیرش صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) در نظام مالیات بر ارزش افزوده
تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
ابلاغ متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)
فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ابلاغ دادنامه ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ در خصوص معافیت شکر خام از ارزش افزوده
الحاق ماده ۱۴ به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت ۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت محترم وزیران
رفع ابهام در خصوص مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و استرداد مالیات ما­به­ التفاوت آن
ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۶ درخصوص مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
ابلاغ صورت جلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم