فیلدهای جستجو

۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۷۵ ، ۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۲۸

هر روز هفته از ساعت ۹ تا ۲۰ پاسخگوی شما هستیم

نرم افزار جدید ارسال معاملات فصلی نسخه ۴٫۰٫۲٫۳ (به روز رسانی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰)
شرط معافیت مالیاتی رزمندگان
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ و بند الف ماده ۱۹۱ قانون برنامه پنجم توسعه
آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
آیین‌نامه اجرایی بند ۳ قانون بودجـه سال ۱۳۹۲ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی
آیین‌نامه اجرایی بند ۱۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
آئین‌نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
آیین نامه اجرایی بند ۱۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۷۲۷/ت ۴۷۳۱۵هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
آئین‌نامه اجرایی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
آئین‌نامه اجرایی بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
آئین‌نامه اجرایی بند ز تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
آئین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی جزء ۳ بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده ۱۷ الحاقی
اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحیه تصویب نامه های شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
اصلاحیه تصویب نامه های شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸ هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ و شماره ۲۳۷۵۴/ت ۵۰۱۱۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
آیین نامه اجرایی بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب ۱۳۹۴
آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب۱۳۹۴
اصلاحیه بندهای ۲ و ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴
آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
آیین نامه اجرایی ماده ۷۵ الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه اجرایی تبصره ۴۵ اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور
آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
آیین نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
اصلاح آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
آیین ­نامه اجرایی بند ز تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده اصلاحی ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
اصلاحیه آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷در خصوص نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
تسری مفاد تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات قطعی شده گروه های اول و دوم صاحبان مشاغل
ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درخصوص استهلاک بدهی ناشی از مابه­ التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­ های قطعی (قیمت واقعی) شرکت­های توزیع نیروی برق در سال ۱۳۸۶ و سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور و سالهای بعد
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۶ موضوع ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم
امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی درخصوص واحدهای تولیدی
ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
اصلاح بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۶/۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
مبالغ دریافتی بابت جبران خسارت وارده به فعالیت­های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات­های مستقیم
تسری مدت اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۴ /ص مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ موضوع صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال ۱۳۹۶
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
ابلاغ صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­ های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ابلاغ آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
اصلاح آیین ­نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴
شرایط پذیرش برگه نمایندگی قانونی مالیاتی
تصویب نامه شماره ۳۳۷۲۱/ت۵۴۳۶۹ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ در خصوص پذیرش هزینه های شرکت ملی نفت در اجرای مصوبه ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
ابلاغ صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۵ و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ درخصوص ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل خودرو که تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ اقدام نمایند
ابلاغ مصوبه هیات مقررات ­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات­های مستقیم
آیین ­نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
ابلاغ تصویب ­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران قم
ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی نیست
ابلاغ رای دادنامه شماره ۲۴۵/۲۴۶ مورخ ۹۶/۰۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح ­شده درباره بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات­های مستقیم
ملغی الاثرشدن تصویب­نامه شماره ۷۴۶۴۱/ت ۵۳۴۴۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸) در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
رعایت تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات­های مستقیم
پذیرش برخی هزینه­ های مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۶۶ درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۹۸۹/۲۳۰/د مورخ راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالیات­های مستقیم
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۵ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی
ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵
مانده بستانکار حساب بانک (اضافه برداشت)
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)
ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۴۳۵-۴۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۴۰۸۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۰
ابلاغ دادنامه شماره ۴۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۶۲/۳۳۶۸-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۰ موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله
مشمولین استفاده از صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی )
معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
عدم شمول اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده ۵۶ قانون رفع موانع تولید‌ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ابلاغ قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم
معافیت های حقوق
ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل و بخشنامه­ های مربوط مبنی بر لزوم ارائه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی
تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون پنج ساله پنجم توسعه درخصوص شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی
پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال ۱۳۹۵ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند
معافیت خودروهای برقی بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
اصلاح جدول حد آستانه ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴
ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز ۱۳۹۶
ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۴۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۴۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۶۶ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۴۰ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۶ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۸۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۶۶ قانون مالیاتهای مستقیم