فیلدهای جستجو

۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۷۵ ، ۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۲۸

هر روز هفته از ساعت ۹ تا ۲۰ پاسخگوی شما هستیم

اظهارنامه مالیات درآمد املاک
مالیات بسازبفروشی
مالیات حق واگذاری سرقفلی
مالیات نقل و انتقال املاک
معافیت ماده ۵۷
معافیت ماده ۵۵
مالیات املاک مسکونی خالی
مبنای محاسبه درآمد اجاره
درآمد مشمول مالیات اجاره
انواع مالیات بر درآمد املاک
جریمه عدم پرداخت مالیات حق تمبر
وظیفه ابطال و پرداخت مالیات حق تمبر
مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکتها
مالیات حق تمبر
وظیفه قانونی مالیاتی در هنگام وصیت
وصیت متوفی
گواهی مالیات بر ارث
فوت یک فرد ایرانی در خارج از کشور
وظایف ورثه
مالیات بر ارث شهدا
یکی از حالات عدم تعلق مالیات بر ارث
ماده ۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم
طبقه بندی وراث از نظر قانون مالیاتهای مستقیم ایران
ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم
نرخ مالیات بر ارث
ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم
چه کسانی مشمول مالیات نیستند ؟
ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم
چه کسانی مشمول مالیات هستند ؟
تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی بهار ۹۶
مأخذ و روش محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده چگونه است