بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۶/۱۴۲

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

 

ابلاغ نظریه شماره ۴۷۶۹۱/۳۲۰۷۳ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ در خصوص بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۴۷۶۹۱/۳۲۰۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵، مبنی بر این که تجهیزات نصب شده در نیروگاه‌ها بر اساس مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) قانون مدنی جزء اموال غیرمنقول می‌باشند، کما این که در واگذاری بنگاه‌های کشاورزی، ماشین آلات و به طور کلی هر مال منقولی که برای زراعت اختصاص یافته باشد بر اساس ماده (۱۷) قانون مدنی در حکم مال غیر منقول می‌باشد و در نتیجه مصداق بند (۸) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. بنابراین واگذاری کلیه اموال نیروگاه‌ها که در اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی صورت گرفته وبه شرح فوق در حکم اموال غیر منقول تلقی می‌گردند، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌باشد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور