ماده ۴۱۷ – حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.
 

 

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)