ماده ۴۰۹ – همین که دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.

 

 

 

 

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)