ماده ۳۸۰ – ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل بندی شود – خسارات بحری (‌ آواری) ناشی از عیوب عدل بندی به عهده ارسال‌کننده است.
دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)