ماده ۳۷۱ – حق‌العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده  حق حبس خواهد داشت.
دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)