بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۲۸

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

 

ارسال احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان

 

 

بدین وسیله احکام مالیاتی مواد ۲۴ و ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره ۲۱۳۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ آگهی گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و اجراء ارسال می گردد:

ماده ۲۴ـ صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی،حرفه‌‏آموزی،آموزشی،کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏‌شود.

ماده ۲۵ـ پنجاه‌درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسوولیت پرداخت هزینه­‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره ـ آیین‌‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور