نشانی ادارات مالیاتی شهر تهران به شرح ذیل است :

 

نشانی و تلفن ادارات مالیاتی استان تهران

 

کد پستی فکس تلفن نشانی نام ساختمان اداره کل ردیف
۱۹۶۸۹۴۴۱۱۱ ۸۸۱۹۴۳۸۹ ۸۸۱۹۷۹۶۰-۴ ۸۸۱۹۴۳۸۵-۸۷ خ ولی عصر بالاتر از بلوار میرداماد خ سرو پ ۶۰ ساختمان مرکزی اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران ۱
 ۱۱۴۷۹۴۳۴۱۳    ۷۷۶۲۱۲۱۷  خیابان ظهیرالاسلام پلاک ۲۸۹  ظهیرالاسلام  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۲
 ۱۵۷۳۶۳۳۶۵۱    ۸۸۸۴۰۸۵۶-۸  خیابان مفتح ، خیابان ورزنده، کوچه سلماسی پلاک ۹  شیرودی (امجدیه(  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۳
۱۵۷۶۶۴۷۳۱۳     خ مفتح شمالی،خ شهید نقدی،(جنب پارکینگ عمومی
مصلی)پ ۲۵
مفتح  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۴
 ۱۶۱۱۶۸۳۵۱۱    ۷۷۶۸۴۳۷۶  خیابان دکتر شریعتی خ خواجه نصیر طوسی پلاک ۲۵۷  بوشهر  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۵
 ۱۵۸۴۷۵۳۸۱۱    ۸۸۳۲۰۵۱۹
۸۸۳۲۰۵۲۳
 خیابان ایرانشهر کوچه شهید رضا ملکیان پلاک ۳۴  ایرانشهر  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۶
 ۱۱۳۹۷۳۳۳۱۶    ۶۶۷۰۲۳۴۵  خ ولیعصر،خ جمهوری، خیابان شیخ هادی ،پلاک ۲۲۳  شیخ هادی   اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۷
 ۱۶۸۹۶۱۴۶۳۱  ۸۸۳۸۱۵۱۰ ۸۸۳۸۱۵۰۰-۵ * ۸۸۳۸۱۴۶۲-۳  خیابان قائم مقام فراهانی میدان شعاع نبش گلریز پلاک ۹۱  اداره کل مرکز تهران   اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۸
 ۱۵۹۸۹۹۵۵۱۱  فردان  ۸۸۸۹۴۱۶۵-۸  خیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان جنوبی پلاک ۱۴  سپند جنوبی   اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۹
 ۱۵۹۸۸۱۷۳۱۱    ۸۸۸۹۴۱۶۲-۴  خیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان شمالی پلاک ۳۵  سپند شمالی   اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۱۰
 ۱۵۸۵۸۳۶۹۳    ۸۸۵۴۱۳۸۱-۹  خ قائم مقام فراهانی،خ دهم،پلاک ۱۴  اشخاص حقوقی   اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران  ۱۱
 ۱۵۸۶۷۱۶۸۱۳    ۸۸۷۱۵۷۱۷ – ۸۸۷۱۵۷۱۹  خیابان شهید مطهری،مقابل خ سنائی،پلاک ۲۶۹ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی   اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۱۲
 ۱۵۱۴۷۴۷۴۱۱    ۸۸۷۵۰۴۷۴  خیابان بخارست کوچه دهم پلاک ۹  بخارست  اداره کل امور مالیاتی شمال تهران ۱۳
 ۱۹۱۱۶۱۸۵۱۸    ۲۲۲۷۶۷۸۷  بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر ساختمان مارین سرویس، پلاک ۱۳۵  شهدای هفت تیر  اداره کل امور مالیاتی شمال تهران ۱۴
 ۱۹۱۱۷۹۳۵۷۸  ۲۲۹۲۲۲۸۹ – ۲۲۲۵۵۵۲۵  ۲۲۲۶۹۰۲۰ – ۲۲۹۲۲۳۰۱  خیابان میرداماد بعداز مسجد الغدیر پلاک ۱۵۳  اداره کل شمال تهران  اداره کل امور مالیاتی شمال تهران ۱۵
 ۱۹۱۱۶۱۸۵۱۸    ۲۲۲۶۹۰۲۰  خیابان میرداماد بعداز مسجد الغدیر پلاک ۱۵۱  شهدای گمنام  اداره کل امور مالیاتی شمال تهران ۱۶
 ۱۵۸۶۷۱۶۸۱۳    ۸۸۷۱۳۹۹۷  خ مطهری،روبروی خ سنایی،پلاک ۲۶۹  هیأتهای حل اختلاف مالیاتی  اداره کل امور مالیاتی شمال تهران ۱۷
  ۱۱۸۸۷۱۹۴۶۱   ۵۵۳۳۷۰۶۳ تلفنخانه:

۵۵۳۳۷۰۲۲-۷

مستقیم:

۵۵۱۸۸۷۳۰

۵۵۱۸۸۸۱۹

  اتوبان بعثت پشت ترمینال جنوب خ خزانه بخارائی جنب مسجد   (بعثت (مرکزی  اداراه کل امور مالیاتی جنوب تهران  فردان  ۱۸
۱۷۱۹۸۸۳۱۱۱   ۳۳۷۹۸۷۲۳-۴ خ پیروزی خ شکوفه نبش خیابان سیرجان پ ۶۳ شکوفه  اداراه کل امور مالیاتی جنوب تهران ۱۹
  ۱۷۱۹۸۸۳۱۱۱     ۳۳۷۶۱۷۵۴-۶   شهرری شهیدغیوری خ فدائیان اسلام پایین تر از پل سیمان چهارراه
خط آهن پ ۱۴۱
  خط آهن   اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ۲۰
 ۱۳۳۱۹۶۴۳۹۴    ۵۵۴۳۱۲۳۴-۹  بزرگراه نواب نبش بریانک شرقی،چهار راه رضائی سابق  نواب    اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ۲۱
 ۳۷۶۷۱۹۴۱۳۶    ۳۶۶۵۲۴۹۴  میدان نماز خ نگارستان اول شرقی، پ ۳۶  ۱ساختمان شماره  میدان نماز ۱    اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ۲۲
 ۱۸۴۶۶۸۴۵۶۶    ۳۶۶۵۲۴۹۴  میدان نماز خ نگارستان اول شرقی، ساختمان شماره ۲ میدان نماز ۲    اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ۲۳
 ۱۶۶۷۸۱۸۶۶۴    ۲۲۹۴۰۷۴۰  شمس آباد،خ موسوی،میدان هروی،ضلع شمال شرقی،پ ۱۰۰ هروی    اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۲۴
 ۱۶۵۷۶۱۶۸۷۱    ۷۷۳۲۸۴۶۱  خ فرجام،خ جشنواره،بلوار ناهیدی،نبش خ نقدی،جنب فرهنگسرای
اشراق،پ ۲۱
 جشنواره    اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۲۵
 ۱۷۴۴۶۶۳۶۷۱    ۷۷۴۱۹۹۳۱-۳  خ تهران نو،نرسیده به پل خاقانی، نبش خیابان بلال حبشی پلاک   بلال حبشی    اداره کل امور مالیاتی شرق تهران  ۲۶
 ۱۶۴۱۶۸۱۶۸۱   فردان   ۷۷۵۸۳۳۳۱-۴۰  خیابان مدنی، چهارراه سبلان،کوچه محمدیانی، پلاک ۱  سبلان     اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۲۷
 ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱  ۷۷۱۹۸۲۳۷  تلفنخانه:

۷۷۸۹۳۳۷۱-۸

مستقیم:

۷۷۸۹۳۳۰۰

۷۷۴۵۴۹۹۲

 میدان رسالت،اول خیابان نیروی دریایی، نبش خیابان کمند  اداره کل شرق تهران اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۲۸
 ۱۶۴۷۶۱۳۸۸۶    ۷۷۹۵۷۱۳۴  نارمک خیابان آیت،نرسیده به چهاراه تلفنخانه، نبش خیابان شهید
چنگیز دلاور)جویبار شرقی(،پ ۲۶۹
 جویبار اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۲۹
 ۱۳۴۴۱۸۹۱۱۴۱  ۶۶۰۴۷۲۴۷  تلفنخانه:

۶۶۰۲۴۴۲۰-۱

مستقیم:

۶۶۰۴۷۲۵۲

۸۸۰۰۶۵۸۵

 خیابان آزادی،بعداز استادمعین، خیابان دکترهوشیار،ک مازیار
پلاک ۶۹
 اداره کل غرب تهران اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ۳۰
 ۱۴۵۴۸۱۷۳۳۶    ۴۴۲۸۱۲۹۰-۹  خیابان ستارخان نرسیده به برق آلستوم خیابان سپهر برج سپهر
کوچه شهید رحیمی اصل
 سپهر اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ۳۱
 ۱۴۸۱۶۴۷۴۶۳    ۴۴۹۵۲۱۸۴  جنب ایستگاه مترو صادقیه پلاک ۴  مترو اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ۳۲
 ۱۹۸۱۶۱۶۹۸۱    ۲۲۳۶۴۳۸۳  شهرک قدس بلوار دادمان بلوار درختی آخرین کوچه سمت چپ
پلاک ۹
 درختی        اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ۳۳
۱۵۱۶۷۱۵۳۱۵  ۸۸۶۷۱۰۱۹

۸۸۷۷۷۰۶۸

 تلفنخانه:

۸۸۷۷۱۴۳۷

مستقیم:

۸۸۶۶۰۷۶۰

۸۸۷۸۱۰۷۹

خیابان ولیعصر جنب پارک ساعی ،اول خ ۳۲ ،کوچه جهانتاب
پلاک ۱
 اداره کل وصول و اجراء  وصول و
اجرا
۳۴
۱۹۱۸۹۷۳۵۴۱   ۲۲۹۲۱۰۲۲-۳ بلوار میرداماد،خ نفت شمالی،ک دوم،پلاک ۴  وصول و اجراء نفت  وصول و
اجرا
۳۵
۱۵۸۶۷۱۷۷۱۱    ۸۸۱۰۷۴۵۱  خ مطهری،بعد از تقاطع میرزای شیرازی)وزراء(،روبروی خ
سنایی،پ ۲۶۹ ،ساختمان اداره کل هیأتهای حل اختلاف امور مالیاتی شهر تهران
 مطهری  فردان   وصول و
اجرا
۳۶
     ۶۶۹۳۹۳۶۲-۴  خ کارگر،خ آذربایجان، خ سلیمانیه جنوبی پ ۱۷  ارزش افزوده ۱  ارزش افزوده ۳۷
۱۳۱۸۸۳۸۶۴۱  ۶۶۵۶۲۱۴۵

مدیرکل: ۶۶۹۴۳۷۶۳

۶۶۹۴۲۷۲۰

 تلفنخانه:

۶۶۹۴۹۷۹۸

۶۶۹۳۹۳۸۸

 خ کارگر،خ آذربایجان، خ سلیمانیه جنوبی پ ۱۴  ارزش افزوده ۲   ارزش افزوده ۳۸
 ۱۴۶۷۸۸۷۷۱۳    ۸۸۵۷۹۲۰۴  شهرک غرب ضلع جنوبی خیابان دادمان پ ۸۶  شهید دادمان    ارزش افزوده ۳۹
 ۱۵۷۵۹۴۴۴۳۱    ۸۸۳۱۴۱۰۰  مطهری بعد از مفتح ضلع جنوبی نرسیده به سلیمان خاطر پ ۱۷۰  مطهری(شمال)    ارزش افزوده ۴۰
 ۱۳۱۶۷۵۶۱۶۸    ۶۶۳۸۷۱۴۴  خ ولی عصر نبش خ آذربایجان پ ۱۰۷۸  ولیعصر    ارزش افزوده ۴۱
 ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱    ۷۷۵۸۷۱۷۵  خ شهید آیت اله مدنی کوچه محمدیانی پ ۱  چهارراه سبلان
بلوک A
 شرق  ارزش
افزوده
۴۲
 ۱۳۴۶۹۱۴۶۱۱    ۶۶۳۸۷۱۴۴-۵  خ نواب تقاطع خ امام خمینی پشت ساختمان بانک شهر  جنوب  ارزش
افزوده
۴۳
 ۱۵۹۹۹۵۳۶۱۱    ۸۸۹۳۴۰۷۸  خ استاد نجات الهی نبش کوچه محمدی طبقه همکف  مرکز  ارزش
افزوده
۴۴
 ۱۴۶۵۷۵۴۴۶۱   فردان   ۴۴۴۸۵۱۰۸  جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ چهارباغ شرقی نبش ۱۶ متری – – –
دوم جنوبی پ ۷۸
 جنت آباد  ارزش
افزوده
۴۵
 ۱۴۶۷۸۸۷۳۵۱  ۸۱۷۴۲۳۱۰

۸۸۵۷۳۷۸۷

 تلفنخانه:

۸۸۵۷۳۷۳۱

 یادگار امام بلوار شهید دادمان روبروی مجتمع تجاری سپهر  مؤدیان  مودیان
بزرگ
۴۶

 

نشانی و تلفن ادارات مالیاتی استان تهران