انجام کلیه امور حسابداری

انجام کلیه امور حسابداری

انجام کلیه امور حسابداری

امروزه با گسترش و پیچیدگی فرایندهای مالی شرکت های تجاری، امور مالی و حسابداری شرکتها به یکی از بزرگترین چالشهای مدیران تبدیل شده است.
از این رو شرکت ها با برون سپاری امور مالی و حسابداری خود به موسسات حسابداری، در هزینه و نیروی انسانی خود صرفه جویی می نمایند، توان و تجربه انجام امور مالی در بالاترین سطوح را از موسسه حسابداری دریافت کرده و با واگذاری مسئولیت امور مالی شرکت، تلاش و تمرکز خود را معطوف به زمینه اصلی فعالیت خود میکنند.

موسسه فردان حساب یار به مدد تجربه خود در مدیریت مالی انواع مختلف شرکتها با زمینه های فعالیت متفاوت و گاه خاص و با بکارگیری نیروهای زبده و متخصص با بالاترین سطح دانش حسابداری و مالی و اجراء برنامه مدون حسابداری دوره ای کامل خود نظم مالی را در تمام ساختارهای شرکت پیاده سازی مینماید.
پذیرش مسئولیت مالی یه شرکت مشتری به روشهای زیر قابل توافق است:
1- قرارداد جامع مالی:
طی یک قرارداد جامع کلیه امور مالی و حسابداری یک دوره مالی شرکت مشتری از تهیه نرم افزارهای مالی تا استخدام حسابدار و هرگونه الزامات دیگر به عهده موسسه فردان خواهد بود.
2- قرارداد مدیریت امور مالی:
با در نظر گرفتن امکانات موجود در شرکت مشتری طی یک قرارداد سالانه مسئولیت برنامه ریزی، هدایت، کنترل، وارسی مجدد و گزارشگری دوره ای مالی شرکت به موسسه فردان واگذار میشود.
3- قرارداد مشاوره مالی و حسابداری:
با توجه به اعتقاد مدیریت شرکت مشتری مبنی بر کفایت نسبی نیروی انسانی و وجود ساختارهای مالی و در جهت کسب اطمینان کامل از انجام صحیح و دقیق کلیه عملیات حسابداری، موسسه فردان طی قراردادی خدمات مشاوره ای تخصصی خود را که شامل هدایت، راهنمایی و کنترل رویدادهای مالی موثر میباشد در مقاطع زمانی مشخص شده به مشتری ارائه می نماید.

شایان ذکر است با توجه ب الزامات قانونی خصوصا مقررات مالیاتی و لزوم همبستگی سیستم حسابداری شرکتها با گزارشگری مالیاتی معمولا خدمات مالی با خدمات مالیاتی تواما ارائه می گردد.

انواع خدمات مالی و حسابداری ارائه شده توسط موسسه فردان به شرح ذیل است:
1. طراحی کدینگ اختصاصی حسابداری با توجه به ویژگی های صنعت، روش کار و اجرای امور در شرکت مشتری.
2. تعیین روشهای بهینه ثبت حسابداری رویدادهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و الزامات قانونی.
3. انجام عملیات جاری ثبت رویدادهای مالی در سیستم حسابداری به صورت کامل و به موقع.
4. طراحی ساختار و اجرای بایگانی متمرکز اسناد و مدارک مالی.
5. ارائه انواع گزارشات مالی دوره ای با توجه به نیاز شرکت مشتری.
6. بستن حساب ها و تهیه صورتهای مالی استاندارد جهت ارائه به مدیریت، حسابرس، بانکها و سایر مقامات ذینفع.
7. تنظیم دفاتر قانونی حسابداری شامل دفاتر روزنامه و کل و غیره
8. تهیه و تدوین صورتهای مالی و سایر گزارشات مالی به زبان انگلیسی.
9. تهیه گزارشات جامع بهای تمام شده جهت انواع شرکتهای بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری و غیره.
10. استقرار سیستم های حسابداری مدیریت شامل طراحی، پیاده سازی، آموزش و رهبری و به روز رسانی سیستم های حسابداری مدیریت با توجه به نیازهای اطلاعاتی.

نظم مالی شرکت خود را به ما بسپارید

‌بازگشت به بالا