قبول دعاوی مالیاتی

قبول دعاوی مالیاتی

قبول دعاوی مالیاتی

اختلاف نظر بین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی همواره وجود داشته است و معمولا در فرایند امور مالیاتی شرکتها هر مدیر تاکنون تجربه شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی را داشته است.
گاه بر اثر تشخیص غیر منصفانه و ناعادلانه و یا به اشتباه واحد مالیاتی شرکت مجبور به طرح پرونده در هیات حل اختلاف بدوی می‌شود و با عدم دریافت رای مناسب مجبور به پیگیری شکایت به سایر مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌شود.
هر شکایت مالیاتی قابل طرح در مراجعی مختلفی است که گاه در طول یکدیگر و در نتیجه عدم کسب رای در یک مرحله و نیاز به طرح در هیات بعدی است و گاه امکان طرح همزمان پرونده در چند مرجع وجود دارد.

مراجع قانونی که امکان طرح شکایت مالیاتی در آن وجود دارد به شرح ذیل است:
• جلسه حل اختلاف ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم
• هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی
• هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
• شورای عالی مالیاتی
• هیات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
• دیوان عدالت اداری

موسسه فردان با توجه به تجربه سالیان خود در پیگیری و طرح انواع مختلف پرونده های مالیاتی در هیات های حل اختلاف یکی از خدمات اصلی خود به عنوان مشاوره مالیاتی را "قبول دعاوی مالیاتی" تعریف کرده است.

در جهت این خدمت امکان پذیرش تنظیم لایحه دفاعیه و شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی بدون وجود قرارداد خدمات مالیاتی نیز وجود دارد.
در این راستا کارشناسان موسسه فردان با بررسی و مطالعه همه جوانب یک پرونده و سیر گزارشگری شرکت تا تشخیص مالیات، لایحه دفاعیه مالیاتی را به صورت تخصصی و با جمع آوری کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز در هیات تنظیم و در هیات حل اختلاف شرکت می نمایند.

نظم مالی شرکت خود را به ما بسپارید

‌بازگشت به بالا