تشکیل پرونده مالیاتی

همه شرکتها باید در سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده و ثبت نام مالیاتی باشند.

امروزه علاوه بر تشکیل پرونده فیزیکی شرکت باید در بخشهای مختلف سازمان امور مالیاتی ثبت نام های الکترونیکی انجام شود.

از آنجا که بر خلاف گذشته روالهای تشکیل پرونده های مالیاتی و ثبت نام های الکترونیکی پیچیده تر شده است موسسه فردان اقدام به ارائه خدمتی جامع با عنوان تشکیل پرونده و ثبت نامهای الکترونیک مالیاتی نموده است.

در این زمینه تمامی اقدامات لازم در بدو فعالیت توسط کارشناسان فردان در کمترین زمان ممکن انجام میگیرد.

این اقدامات شامل دو دسته اصلی “تشکیل پرونده مالیات عملکرد” و “تشکیل پرونده مالیات ارزش افزوده” خواهد بود.

ضمنا کلیه ثبت نام های الکترونیکی در دو بخش مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده نیز انجام خواهد گرفت.

بدین صورت شرکت مشتری با آسایش خیال اطمینان پیدا میکند که کلیه اقدامات قانونی اولیه لازم به موقع و به درستی انجام گرفته است و از وقوع انواع جرایم مالیاتی یا عواقب مالیاتی جلوگیری شده است.

در انجام پاره ای از این امور با توجه به قوانین مالیاتی نیاز به حضور مدیر شرکت مشتری ضروری است، که این امر با انتخاب مشتری به دو صورت ارائه وکالت صرفا کاری به یکی از کارشناسان فردان و پیگیری کلیه امور توسط فردان و یا با حضور شخص مدیر شرکت با همراهی کارشناسان فردان امکان پذیر است.