سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

 

مهم‌ترین دارایی هر شرکتی وجوه است.

برای مدیریت بهتر وجوه نقد و غیر نقد شرکت شامل حساب‌های بانکی، صندوق، تنخواه گردان، چک‌ها و سایر اسناد تجاری سیستم دریافت و پرداخت یا همان سیستم خزانه داری جزو مهم‌ترین ماژول‌های هر نرم‌افزار حسابداری است.

سیستم دریافت و پرداخت سپیدار با مدیریت یکپارچه همه اشکال وجوه و در هماهنگی با سایر ماژول‌های مرتبط، مدیریت وجوه شرکت را فراهم می‌کند.

 

سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

 

سیستم دریافت و پرداخت سپیدار مانند سایر سیستم‌های نرم‌افزار سپیدار در دو بخش “عملیات” و “فهرست” امکانات کامل یک سیستم خزانه‌داری را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

در بخش “عملیات” گزینه‌های “رسید دریافت جدید” ، “جستجو چک” ، “صورت‌حساب بانکی جدید”  ، “مغایرت بانکی جدید” و “مرور عملیات بانکی” از مهمترین ابزارها هستند.

در بخش “فهرست” گزینه‌های “رسیدهای دریافت” ، ” اعلامیه پرداخت” و “صندوق‌ها”  از مهمترین اقلام مشاهده داده های موجود سیستم دریافت و پرداخت هستند.

 

امکانات سپیدار

امکانات

 

  گزارش از مانده و گردش حساب‌های بانکی و صندوق به تفکیک

  دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان

  امکان راس‌گیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها

  دریافت و پرداخت چک‌های تضمینی

  امکان تسویه دستگاه کارت خوان

  چاپ چک و کلر بانک

  ثبت تمامی فرایند‌های گردش چک

  لیست چک‌های سررسید شده و در جریان وصول

  کنترل مانده منفی حساب‌های بانک و صندوق

  امکان دریافت صورتحساب بانک و تهیه مغایرت بانکی خودکار برای هر حساب

درخواست دمو سپیدار
قیمت سپیدار
تلفن نمایندگی سپیدار

اطلاعات خود را ثبت بفرمایید، کارشناسان فردان جهت مشاوره رایگان با شما تماس خواهند گرفت.

سیستم های نرم افزار حسابداری سپیدار