یستم حسابداری پیمانکاری سپیدار

 

مدیریت مالی هم زمان چند پروژه پیمانکاری یکی از پیچیده‌ترین امور حسابداری است.

سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار با گزارش کاربرگ قرارداد به شما کمک می کند تا در هر لحظه اطلاع دقیقی از وضعیت عملکرد هر قرارداد داشته باشید. هم چنین بتوانید به موقع دیسکت فایل خرید و فروش فصلی و صورت وضعیت های خود را مطابق با آخرین تغییرات قانونی ارائه دهید.

 

سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار

 

سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار مانند سایر سیستم‌های نرم‌افزار سپیدار در دو بخش “عملیات” و “فهرست” امکانات کامل یک سیستم خزانه‌داری را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

در بخش “عملیات” گزینه‌های “پروژه جدید” ، “قرارداد جدید” ، “صورت وضعیت جدید”  ، “صورت هزینه جدید” و “مرور قرارداد” از مهمترین ابزارها هستند.

در بخش “فهرست” گزینه‌های “پروژه‌ها” ، ” قراردادها” و “صورت هزینه‌ها”  از مهمترین اقلام مشاهده داده های موجود سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار هستند.

 

امکانات سپیدار

امکانات

 

  گزارش گیری هزینه های انجام شده به تفکیک عوامل هزینه

  کنترل وجوه نقد دریافتی و پرداختی

 کنترل قراردادها و صورت وضعیت های دریافتی

  گزارش گیری از میزان تایید شده هر صورت وضعیت

  تهیه کارت پیمان

  ثبت الحاقیه، دستور کار وصورت جلسه برای هر قرارداد با توجه به سقف مجاز هر قرارداد

  مدیریت صمانت ها با امکان ثبت ضمانت نامه ها به تفکیک هر قرارداد

درخواست دمو سپیدار
قیمت سپیدار
تلفن نمایندگی سپیدار

اطلاعات خود را ثبت بفرمایید، کارشناسان فردان جهت مشاوره رایگان با شما تماس خواهند گرفت.

سیستم های نرم افزار حسابداری سپیدار