راهکار منابع انسانی راهکاران ابری

 

 

نرم افزارهای راهکار منابع انسانی راهکاران ابری شامل 3 سیستم جبران خدمات، کارگزینی و مدیریت مسیر شغلی می‌باشد.

 

 

ابر راهکاران  با سیستم جبران خدمات راهکاران ابری بدون نیاز به محاسبات پیچیده و طولانی، همه‌ی فرایندهای حقوق و دستمزد را به‌شکل اتوماتیک انجام می‌دهید.

 

ابر راهکاران  با سیستم کارگزینی راهکاران ابری، نظام پرداختی موردنظر خود را متناسب با کسب‌وکارتان و مطابق با قوانین مرتبط، تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها چابک‌تر عمل می‌کنید.

 

ابر راهکاران  با سیستم مدیریت مسیر شغلی، به شکل سیستماتیک مسیر ارتقای شغلی کارکنان را مدیریت می‌کنید

 

 

جهت آگاهی از چگونگی محاسبه قیمت راهکار منابع انسانی راهکاران ابری از صفحه قیمت راهکاران ابری فردان استفاده نمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی جلسه دموی رایگان در محل شرکت شما، محل شرکت فردان و یا همکاران سیستم با ما تماس بگیرید.

درخواست دمو راهکاران ابری

راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری

 

 

نرم افزار های راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری شامل 4 سیستم خرید و تدارکات، انبار و حسابداری انبار، پذیرش و توزین و موبایل سرویس انبار می‌باشد.

 

 

ابر راهکاران  با سیستم خرید و تدارکات راهکاران ابری از طریق یکپارچه ساختن فرایند‌های انبار‌داری، امکان انسجام اطلاعات سازمان فراهم می‌شود.

 

ابر راهکاران  با سیستم انبار و حسابداری انبار راهکاران ابری با ایجاد ارتباط با سایر ماژول‌ها، فعالیت‌های انبار‌داری را برای کاربران ساده‌تر می‌کنید.

 

ابر راهکاران با سیستم پذیرش و توزین فرایندهای بارگیری و خروج کالا را مکانیزه می‌کنید.

 

ابر راهکاران  با سیستم موبایل سرویس انبار، فرایند‌های ورود، خروج، انبار‌گردانی و شمارش کالا را مکانیزه می‌کنید

 

 

جهت آگاهی از چگونگی محاسبه قیمت راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری از صفحه قیمت راهکاران ابری فردان استفاده نمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی جلسه دموی رایگان در محل شرکت شما، محل شرکت فردان و یا همکاران سیستم با ما تماس بگیرید.

درخواست دمو راهکاران ابری

راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری

 

 

نرم افزار راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری شامل سیستم بهای تمام شده راهکاران ابری می‌باشد.

 

 

ابر راهکاران به کمک راهکار بهای تمام‌شده‌ی راهکاران ابری، تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات‌تان را مشاهده می‌کنید.

 

 

جهت آگاهی از چگونگی محاسبه قیمت راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری از صفحه قیمت راهکاران ابری فردان استفاده نمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی جلسه دموی رایگان در محل شرکت شما، محل شرکت فردان و یا همکاران سیستم با ما تماس بگیرید.

درخواست دمو راهکاران ابری

راهکار فروش راهکاران ابری

 

 

نرم افزارهای راهکار فروش راهکاران ابری شامل 2 سیستم فروش ابری و کمسیون و پورسانت فروش ابری می‌باشد.

 

 

ابر راهکاران  با سیستم فروش راهکاران ابری همه‌ی فرایند‌های فروش از زمان ثبت درخواست تا زمان صدور صورتحساب را پوشش می‌دهید.

 

ابر راهکاران  با سیستم پورسانت فروش راهکاران ابری، بستری مناسب برای اعمال سیاست‌های مدیریتی در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت را فراهم می‌کنید.

 

 

جهت آگاهی از چگونگی محاسبه قیمت راهکار فروش راهکاران ابری از صفحه قیمت راهکاران ابری فردان استفاده نمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی جلسه دموی رایگان در محل شرکت شما، محل شرکت فردان و یا همکاران سیستم با ما تماس بگیرید.

درخواست دمو راهکاران ابری

راهکار مالی راهکاران ابری

 

 

نرم افزارهای راهکار مالی راهکاران ابری شامل 5 سیستم دفتر کل، دریافت و پرداخت، تسهیلات مالی، دارایی‌های ثابت و صورت‌های مالی می‌باشد.

 

 

ابر راهکاران با سیستم دفتر کل راهکاران ابری، اطلاعات مالی و گزارش‌های مالی مورد نظر خود را به‌شکل یکپارچه تهیه می‌کنید.

 

ابر راهکاران با سیستم دریافت و پرداخت راهکاران ابری، امکان مدیریت یکپارچه حسابداری خزانه را فراهم می‌کنید.

 

ابر راهکاران با سیستم تسهیلات مالی راهکاران ابری، همه‌ی فرایند‌های وام و تسهیلات را به‌شکل سیستماتیک مدیریت می‌کنید.

 

ابر راهکاران با سیستم دارایی‌های ثابت راهکاران ابری، مدیریت کارآمد اموال و دارایی‌های سازمان خود را امکان‌پذیر می‌کنید.

 

ابر راهکاران با سیستم صورت‌های مالی براساس گردش‌های مالی دوره‌های گزارش‌گری و طبقه‌بندی این اطلاعات در قالب‌های گزارشی منعطف، می‌توانید صورت‌های مالی سازمان‌تان را به آسانی، در کم‌ترین زمان و با بالاترین قابلیت اتکا، تهیه و در مواقع لزوم گزارش را مرور و اثبات کنید.

 

 

جهت آگاهی از چگونگی محاسبه قیمت راهکار مالی راهکاران ابری از صفحه قیمت راهکاران ابری فردان استفاده نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی جلسه دموی رایگان در محل شرکت شما، محل شرکت فردان و یا همکاران سیستم با ما تماس بگیرید.

درخواست دمو راهکاران ابری