راهکار منابع انسانی راهکاران ابری

 

 

نرم افزارهای راهکار منابع انسانی راهکاران ابری شامل 3 سیستم جبران خدمات، کارگزینی و مدیریت مسیر شغلی می‌باشد.

 

 

ابر راهکاران  با سیستم جبران خدمات راهکاران ابری بدون نیاز به محاسبات پیچیده و طولانی، همه‌ی فرایندهای حقوق و دستمزد را به‌شکل اتوماتیک انجام می‌دهید.

 

ابر راهکاران  با سیستم کارگزینی راهکاران ابری، نظام پرداختی موردنظر خود را متناسب با کسب‌وکارتان و مطابق با قوانین مرتبط، تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها چابک‌تر عمل می‌کنید.

 

ابر راهکاران  با سیستم مدیریت مسیر شغلی، به شکل سیستماتیک مسیر ارتقای شغلی کارکنان را مدیریت می‌کنید

 

 

جهت آگاهی از چگونگی محاسبه قیمت راهکار منابع انسانی راهکاران ابری از صفحه قیمت راهکاران ابری فردان استفاده نمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی جلسه دموی رایگان در محل شرکت شما، محل شرکت فردان و یا همکاران سیستم با ما تماس بگیرید.

درخواست دمو راهکاران ابری