راهکار مالی راهکاران ابری

 

 

نرم افزارهای راهکار مالی راهکاران ابری شامل 5 سیستم دفتر کل، دریافت و پرداخت، تسهیلات مالی، دارایی‌های ثابت و صورت‌های مالی می‌باشد.

 

 

ابر راهکاران با سیستم دفتر کل راهکاران ابری، اطلاعات مالی و گزارش‌های مالی مورد نظر خود را به‌شکل یکپارچه تهیه می‌کنید.

 

ابر راهکاران با سیستم دریافت و پرداخت راهکاران ابری، امکان مدیریت یکپارچه حسابداری خزانه را فراهم می‌کنید.

 

ابر راهکاران با سیستم تسهیلات مالی راهکاران ابری، همه‌ی فرایند‌های وام و تسهیلات را به‌شکل سیستماتیک مدیریت می‌کنید.

 

ابر راهکاران با سیستم دارایی‌های ثابت راهکاران ابری، مدیریت کارآمد اموال و دارایی‌های سازمان خود را امکان‌پذیر می‌کنید.

 

ابر راهکاران با سیستم صورت‌های مالی براساس گردش‌های مالی دوره‌های گزارش‌گری و طبقه‌بندی این اطلاعات در قالب‌های گزارشی منعطف، می‌توانید صورت‌های مالی سازمان‌تان را به آسانی، در کم‌ترین زمان و با بالاترین قابلیت اتکا، تهیه و در مواقع لزوم گزارش را مرور و اثبات کنید.

 

 

جهت آگاهی از چگونگی محاسبه قیمت راهکار مالی راهکاران ابری از صفحه قیمت راهکاران ابری فردان استفاده نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی جلسه دموی رایگان در محل شرکت شما، محل شرکت فردان و یا همکاران سیستم با ما تماس بگیرید.

درخواست دمو راهکاران ابری