راهکار فروش راهکاران ابری

 

 

نرم افزارهای راهکار فروش راهکاران ابری شامل 2 سیستم فروش ابری و کمسیون و پورسانت فروش ابری می‌باشد.

 

 

ابر راهکاران  با سیستم فروش راهکاران ابری همه‌ی فرایند‌های فروش از زمان ثبت درخواست تا زمان صدور صورتحساب را پوشش می‌دهید.

 

ابر راهکاران  با سیستم پورسانت فروش راهکاران ابری، بستری مناسب برای اعمال سیاست‌های مدیریتی در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت را فراهم می‌کنید.

 

 

جهت آگاهی از چگونگی محاسبه قیمت راهکار فروش راهکاران ابری از صفحه قیمت راهکاران ابری فردان استفاده نمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی جلسه دموی رایگان در محل شرکت شما، محل شرکت فردان و یا همکاران سیستم با ما تماس بگیرید.

درخواست دمو راهکاران ابری