راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری

 

 

نرم افزار های راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری شامل 4 سیستم خرید و تدارکات، انبار و حسابداری انبار، پذیرش و توزین و موبایل سرویس انبار می‌باشد.

 

 

ابر راهکاران  با سیستم خرید و تدارکات راهکاران ابری از طریق یکپارچه ساختن فرایند‌های انبار‌داری، امکان انسجام اطلاعات سازمان فراهم می‌شود.

 

ابر راهکاران  با سیستم انبار و حسابداری انبار راهکاران ابری با ایجاد ارتباط با سایر ماژول‌ها، فعالیت‌های انبار‌داری را برای کاربران ساده‌تر می‌کنید.

 

ابر راهکاران با سیستم پذیرش و توزین فرایندهای بارگیری و خروج کالا را مکانیزه می‌کنید.

 

ابر راهکاران  با سیستم موبایل سرویس انبار، فرایند‌های ورود، خروج، انبار‌گردانی و شمارش کالا را مکانیزه می‌کنید

 

 

جهت آگاهی از چگونگی محاسبه قیمت راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری از صفحه قیمت راهکاران ابری فردان استفاده نمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی جلسه دموی رایگان در محل شرکت شما، محل شرکت فردان و یا همکاران سیستم با ما تماس بگیرید.

درخواست دمو راهکاران ابری