فردان گپ و گفت 224 سپیدار سیستم آسیا

فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی سپیدار سیستم آسیا

برگزار میکند:


گپ و گفت دانش افزایی با موضوع:

مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی

زمان: یکشنبه،۸ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان عطار پلاک ۲۰