فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی سپیدار سیستم آسیا

برگزار میکند:


گپ و گفت دانش افزایی با موضوع:

مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی

زمان: یکشنبه،8 دی 1398، ساعت 15 تا 17

مکان: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان عطار پلاک 20