فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی موسسه ایران نالج و کارخانه نوآوری های وی

برگزار میکند:


گپ و گفت دانش افزایی با موضوع:

مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی

زمان: دوشنبه،2 دی 1398، ساعت 15 تا 17

مکان: صیاد شیرازی، بالاتر از صدر، خ صنایع (دست راست)، گلزار جنوبی، لادن شرقی، 12 متری ولیعصر، انتهای بن بست قائم