فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی مرکزرشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار میکند:

گپ و گفت دانش افزایی با موضوع:

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

زمان: یک شنبه ۱۴ مهر ۹۸

مکان: خیابان انقلاب، چهارراه کالج، کوچه سعیدی، پلاک ۵، ساختمان پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی