فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی خانه نوآوری برگزار میکند:
 ‎گپ و گفت دانش افزایی با موضوع:

مالیات شرکتهای نوپا و استارتاپ‌ها ‎
زمان: سه شنبه ۹ مهر ۹۸

مکان: بلوار کشاورز نبش ۱۶ آذر پلاک ۷۸ طبقه ۱۲خانه نوآوری