مطالب روز

دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دوره جامع آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

فردان در همکاری با شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران (PMPiran) برگزار می‌کند: دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی شروع دوره : از 6 مهر 1399 مدت دوره : 18 ساعت تعداد جلسات : 6 جلسه 3 ساعته

وبینار مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

فردان در همکاری با شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران (PMPiran) برگزار می‌کند: وبینار رایگان “مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی” شروع وبینار: 15 مرداد 99 – ساعت 18:00مدت وبینار: 2 ساعت هدف از برگزاری دوره:

فردان گپ و گفت 229 ایران نالج

گپ و گفت 229 ایران نالج

فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی موسسه ایران نالج و کارخانه نوآوری های وی برگزار میکند: گپ و گفت دانش افزایی با موضوع: ‌ مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی زمان: دوشنبه،9 دی 1398، ساعت 15 تا

فردان گپ و گفت 224 سپیدار سیستم آسیا

گپ و گفت 224 سپیدار سیستم آسیا

فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی سپیدار سیستم آسیا برگزار میکند: گپ و گفت دانش افزایی با موضوع: ‌ مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی زمان: یکشنبه،8 دی 1398، ساعت 15 تا 17

فردان گپ و گفت 218 ایران نالج

گپ و گفت 218 ایران نالج

فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی موسسه ایران نالج و کارخانه نوآوری های وی برگزار میکند: گپ و گفت دانش افزایی با موضوع: ‌ مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی زمان: دوشنبه،2 دی 1398، ساعت 15 تا

فردان گپ و گفت 211 سپیدار سیستم آسیا

گپ و گفت 211 سپیدار سیستم آسیا

فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی سپیدار سیستم آسیا برگزار میکند: گپ و گفت دانش افزایی با موضوع: ‌ مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی زمان: چهارشنبه،27 آذر 1398، ساعت 15 تا 17

فردان گپ و گفت 210 کارافرینی ارزش آفرینان افغانستان

گپ و گفت 210 کارافرینی ارزش آفرینان افغانستان

فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی کارافرینی ارزش آفرینان افغانستان و تیوان برگزار میکند: گپ و گفت دانش افزایی با موضوع: ‌ اصول و نکات حسابداری زمان: چهارشنبه،27 آذر 1398، ساعت 15 تا 17

فردان گپ و گفت 202 سپیدار سیستم آسیا

گپ و گفت 202 سپیدار سیستم آسیا

فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی سپیدار سیستم آسیا برگزار میکند: گپ و گفت دانش افزایی با موضوع: ‌ مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی زمان: چهارشنبه،20 آذر 1398، ساعت 15 تا 17

فردان گپ و گفت 200 سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

گپ و گفت 200 سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار میکند: گپ و گفت دانش افزایی با موضوع: ‌ مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ‌ها زمان: چهارشنبه،20 آذر 1398، ساعت 14 تا 16

فردان گپ و گفت 191 رفاتک

گپ و گفت 191 رفاتک

فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی رفاتک ( مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار بانک رفاه ) برگزار میکند: گپ و گفت دانش افزایی با موضوع: ‌ اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای شرکت ها زمان:

فردان گپ و گفت 191 سپیدار سیستم آسیا

گپ و گفت 191 سپیدار سیستم آسیا

فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی سپیدار سیستم آسیا برگزار میکند: گپ و گفت دانش افزایی با موضوع: ‌ اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای شرکت های کوچک و متوسط زمان: چهارشنبه،13 آذر 1398، ساعت 15

فردان گپ و گفت 181 سپیدار سیستم آسیا

گپ و گفت 181 سپیدار سیستم آسیا

فردان در همکاری با بیدبرگ و به میزبانی سپیدار سیستم آسیا برگزار میکند: گپ و گفت دانش افزایی با موضوع: ‌ بیمه و مالیات شرکت‌های کوچک و متوسط زمان: چهارشنبه،6 آذر 1398، ساعت 15 تا 17