گواهی 186 برای گرفتن وام

0

سلام. برای گرفتن وام و تسهیلات تا چه مبلغی نیازی به دریافت گواهی ماده 186 نداریم ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

اشخاص حقیقی تا 200 میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا 500 میلیون تومان نیاز به دریافت گواهی مالیاتی ماده 186 ندارند.

 

فردان مشاور شما

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل