نرخ مالیات ارث مغازه

0

سلام. نرخ مالیات ارث مغازه چند درصد است ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

مطابق بند 5 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ مالیات بر ارث سرقفلی مغازه 3 درصد ارزش روز آن و ملکیت آن 7.5% ارزش معاملاتی آن است

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل