نرخ مالیات ارث سهام

0

سلام. نرخ مالیات ارث سهام بورس چند درصد است ؟
پدر من قبل از فوت مقداری سهام شرکتهای مختلف در بورس خرید کرده بود. برای اینکه این سهام را بفروشیم چقدر باید مالیات پرداخت کنیم ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

مطابق بند 2 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ مالیات بر ارث سهام 6 درصد ارزش روز آن است

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل