نرخ مالیات ارث خانه

0

سلام. نرخ مالیات ارث خانه و آپارتمان چند درصد است ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

مطابق بند 5 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ مالیات بر ارث خانه و آپارتمان 7.5% درصد ارزش معاملاتی آن است

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل