نرخ مالیات ارث حق امتیاز

0

سلام. نرخ مالیات ارث حق امتیاز چند درصد است ؟
پدر من قبل از فوت حق امتیاز کتابش را ثبت کرده بود. برای اینکه این حق امتیاز را به نام ورثه ثبت کنیم چقدر باید مالیات پرداخت کنیم ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

مطابق بند 3 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ مالیات بر ارث حق الامتیاز 10 درصد ارزش آن است

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل