نرخ مالیات ارث اوراق مشارکت

0

سلام. نرخ مالیات ارث اوراق مشارکت چند درصد است ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

مطابق بند 1 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ مالیات بر ارث اوراق مشارکت 3 درصد ارزش آن است

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل