معاملات فصلی و سالانه

0

شرکت اینجانب به شکل قراردادی مشاوره و خدمات مشغول به کار است تا کنون ما خرید و فروش را صفر رد کرده و آخر هر سال بر اساس درآمد و هزینه و سود مالیات مشخص شده توسط سازمان مالیات را پرداخت میکنیم می خواستم بدانم بر فرض رد کردن اقساط دریافت شده به عنوان فاکتور فروش خدمات در هر فصل و پرداخت مالیات آن آیا این مبلغ از مالیات نهایی هر سال کسر می شود یا خیر؟

جولای 18, 2020
نام
ایمیل

1
0

سلام

بدون توجه به روش و زمان ارائه صورتحساب یا دریافت مبالغ یا ثبت معاملات در صورت معاملات فصلی ، محاسبه مالیات عملکرد همه اشخاص حقیق و حقوقی به صورت سالانه و نه فصلی انجام میشود.

به عبارتی صرفا با ارسال اظهارنامه در پایان هر سال رسیدگی مالیاتی شما انجام خواهد شد.

 

فردان مشاور شما

اشتراک گذاری
جولای 22, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل