معافیت مالیاتی

0

با سلام. بنده یک شرکت تحقیقاتی تاسیس کرده ام که قرار است در زمینه فعالیاتهای تحقیقاتی و آموزشی فعالیت نماید.
چه نوع معافیت مالیاتی شامل شرکت ما میشود و برای دریافت این معافیت چه کارهایی باید انجام دهیم ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام.

باید نوع مجوزها و فعالیتتان کاملا مشخص باشد تا بتوانیم پیشنهاد استفاده از یک معافیت قانونی مالیاتی را ارائه دهیم.

به عنوان مثال معافیت ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم را بررسی بفرمایید شاید شرایطش را دارا باشید.

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل