معافیت ماده 139

0

با سلام. معافیت ماده 139 قانون چیست و به چه شرکتهای تعلق میگیرد ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم دارای بندهای مختلفی است که هر کدام از بندها شاخه های مختلف فعالیت را با رعایت شرایطی معاف از مالیات میداند.

به عنوان مثال بند ل ماده 139 فعالیتهای فرهنگی هنری را با شرط دریافت مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجام وظائف قانونی معاف از مالیات کرده است.

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل