فرم درخواست بخشودگی جرائم مالیاتی

0

سلام. نیاز به فرم درخواست بخشودگی جرائم مالیاتی دارم

نام
ایمیل

1
0

سلام. درخواست بخشودگی جرائم مالیاتی فرم و شکل از قبل مشخص شده ای ندارد.

کافی است روی سربرگ شرکت درخواست خود را بنویسید و با مهر و امضاء شرکت یا واحد شغلی اعتبار پیدا میکند.

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل