فرمول محاسبه سنوات خدمت

0

سلام
روش محاسبه سنوات پرداختی برای هر کارمند چگونه است ؟
آیا بر اساس مدت کارکرد در سال است یا برای هر سال ثابت است ؟

جولای 12, 2020
نام
ایمیل

1
0

سلام

مطابق تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار، سنوات خدمت بر اساس میزان کارکرد در طی سال استفاده می‌شود. 

فرمول محاسبه سنوات به این شکل است :

تعداد روزهای کارکرد * ( ۳۶۵/ حقوق پایه ) 

 

فردان مشاور شما

جولای 14, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل