شرط بخشودگی جرائم ماده 169

0

سلام. برای بخشودگی جرایم مالیاتی معاملات فصلی ماده 169 شرکت به اداره دارایی مراجعه کردیم. ممیز اعلام کرده برای بخشش 100 درصد باید معاملات فصلی آن سال ارسال شود.
با توجه به اینکه اطلاعات سال 93 و 97 مشتریان در دسترس نیست چگونه میتوان ثبت کرد ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام.

مطابق آخرین بخشنامه بخشودگی جرائم سازمان مالیاتی در سال 99 شرط بخشودگی جرائم ماده 169 سال 1397 پرداخت مالیات عملکرد سال 1397 و ارسال فهرست معاملات ارسال نشده در سال 1397 است.

شما باید حتما این معاملات را ارسال نمایید. پیشنهاد میکنم موارد زیر حد نصاب را به صورت تجمیعی ارسال کنید و سایر مبالغ را با دریافت اطلاعات طرف مقابل ارسال نمایید.

در مورد جرائم ماده 169 سال 1393 چنین شرطی نداریم و صرفا با پرداخت اصل مالیات عملکرد سال 1393 میتوانید درخواست بخشودگی ارائه نمایید.

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل