دستورالعمل رسیدگی مالیاتی سال ۹۸

0

سلام
دستورالعمل جدیدی که برای مشخص شدن روش رسیدگی سال ۹۸ به بعد صادر شده است چیست ؟
رسیدگی جدید به چه صورت خواهد بود ؟

نام
ایمیل

0

پاسخ شما

نام
ایمیل