حق عائله مندی در زمان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود ؟

0

سلام
آیا حق عائله مندی در زمان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود ؟
به چه میزان است ؟

جولای 12, 2020
نام
ایمیل

1
0

سلام

با توجه به عدم وجود رابطه استخدامی در زمان دریافت بیمه بیکاری، حق اولاد با همان عائله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی به شما تعلق نمی‌گیرد. 

 

فردان مشاور شما

اشتراک گذاری
جولای 14, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل