جریمه های ارزش افزوده

0

سلام . شرکت ما تا الان در مورد ارزش افزوده هیچ کاری نکرده است. چقدر جریمه میشیم ؟ با تشکر

نام
ایمیل

1
0

سلام 

از تاریخی که مشمول مالیات ارزش افزوده شناخته شوید محاسبه مالیات برایتان انجام خواهد شد و بعد متناسب با مالیات تشخیص داده شده به شرح ذیل مشمول جریمه میشوید ک

1-

عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.

۲– عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

۳– عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.

۴– عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

۵– عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.

۶– عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق

 

فردان مشاور شما

اشتراک گذاری
ژانویه 24, 2021
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل