جرائم مالیاتی غیرقابل بخشش

0

با سلام
کدام جریمه های مالیاتی قابل بخشش نیستند ؟
جریمه اظهارنامه ما بسیار زیاد است و اداره دارایی بخشودگی نمیدهد ؟ چه کاری میتوانیم انجام دهیم ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

جریمه ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم با عنوان جریمه عدم تسلیم اظهارنامه و جریمه کتمان درآمد غیر قابل بخشش است و هیچ مرجعی امکان بخشودگی آن را ندارد.

متاسفانه باید پرداخت نمایید.

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل