تقسیط مالیات و بخشودگی جرائم

0

سلام. برای پرداخت مالیات عملکرد 97 شرکت مراجعه کردیم و با دادن چک تقسیط شد. اما بخشودگی جرائم ندادند . چه کاری میتوانیم انجام دهیم ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

با توجه به آخرین بخشنامه بخشودگی جرائم سازمان مالیاتی در سال 99 شرط بخشودگی جرائم مالیات عملکرد سال 1397 پرداخت اصل مالیات عملکرد است.

چون شما اصل مالیات را تقسیط کردید اعطای بخشودگی جرائم به پرداخت آخرین چک اصل مالیات موکول میشود.

وقتی آخرین چک اصل مالیات پاس شد مراجعه کنید و درخواست بخشودگی جرائم ارائه بدید.

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل