تفاوت حق سنوات و پایه سنوات چیست؟

0

سلام خسته نباشین

لطفا تفاوت حق سنوات و پایه سنواتی را توضیح دهید و مبلغ سنوات سال 99 را بفرمایید

آوریل 9, 2020
نام
ایمیل

1
0

سلام،

مطابق ماده 24 قانون کار، حق سنوات یا مزایای پایان کار مبلغی است که پرسنل پس از اتمام قرارداد کار مستحق دریافت آن هستند. این مبلغ معادل یک ماه آخرین حقوق است. این مبلغ به پرسنلی که کمتر از یکسال هم مشغول به کار بوده اند تعلق می‌گیرد.

اما پایه سنوات، به عنوان یکی از اجزا حقوق ماهانه به پرسنلی که یک سال یا بیشتر در یک کارگاه مشغول به کار هستند پرداخت می شود و مبلغ آن به صورت سالانه توسط شورای عالی کار تعیین می گردد.

مطابق با بخشنامه حقوق سال 99، مبلغ پایه سنوات سال 99 برابر با 58,333 ریال روزانه می‌باشد.

 

 

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل