بخشنامه جدید معافیت صادرات

اشتراک : بخشنامه جدید معافیت صادرات
سلام. ایا طبق بخشنامه جدید برای معافیت مالیاتی صادرات برگشت ارز ضروری است ؟ شرط رفع تعهد ارزی چیست ؟