نماد سایت – فردان مشاور مالیاتی

بخشنامه جدید معافیت صادرات

سلام. ایا طبق بخشنامه جدید برای معافیت مالیاتی صادرات برگشت ارز ضروری است ؟ شرط رفع تعهد ارزی چیست ؟
خروج از نسخه موبایل